پروژه هاي انجام شده

پروژه بهنوش ایران تهران










پروزه پوشش سقف و گنبد ۸ ضلعی مسجد محمد رسول اله کرمانشاه













پروژه پوشش سقف تپرد کلزیپ و نمای پانچ کلزیپ نیروگاه لوشان












نصب پرلین پیچ و مهره ای و پوشش کرو کلزیپ پروژه شرکت پارس گرما پرند









پروژه پوشش کلزیپ دیسپاچینگ چابهار







تولید ورقهای پوشش گنبدی مرکز خرید کرمانشاه توسط سازه پوشش دماوند