پروژه هاي انجام شده

پروژه بهنوش ایران تهران


پروزه پوشش سقف و گنبد ۸ ضلعی مسجد محمد رسول اله کرمانشاه

پروژه پوشش سقف تپرد کلزیپ و نمای پانچ کلزیپ نیروگاه لوشان
نصب پرلین پیچ و مهره ای و پوشش کرو کلزیپ پروژه شرکت پارس گرما پرند

پروژه پوشش کلزیپ دیسپاچینگ چابهارتولید ورقهای پوشش گنبدی مرکز خرید کرمانشاه توسط سازه پوشش دماوند