تلفیقی از ورق ساده و کونیک کلزیپ
زیبا ترین-با صرفه ترین و ماندگارترین پوشش برای ساختمان های ویلائی در رنگهای متنوع
پوشش کلزیپ از زاویه ای دیگر
اجرای کلزیپ در اشکال مختلف
قابلیت اجرای قوس با کلزیپ