بی شک اگه زمان دوباره به عقب برگرده من برای مرکز خرید خودم با این مجموعه همکاری می کردم. از انتخاب خودم بسیار راضی هستم و اونها رو به دیگران هم پیشنهاد می کنم.